Felanmälan

Fyll i formuläret nedan för att göra din felanmälan. Vänligen beskriv felet så gott du kan.

Vid mycket akuta problem eller problem på kvällar och helger, så kan du även felanmäla till vårt JOUR-nummer 010-585 80 10.

Hit vänder du dig

Problem med hissen?

Olika fastigheters hissar skiljer sig från varandra och vi använder oss därför av några olika företag för service och reparation av våra hissar. I varje fastighet finns information om vart du ska vända dig om hissen i din fastighet skulle gå sönder. Telefonnummer till aktuell hissreparatör finns anslaget i både hiss och trapphus.

Vid akuta problem med risk för fara ringer du direkt till SOS alarm, telefon 112.

Lås-jour

Om du förlorar dina nycklar eller låser dig ute vid kontorstid kan du vända dig till kontoret växeln 0150-557 50. Övriga tider ringer du Jouren 010-58 58 010 – och du kan blir debiterad en utryckningskostnad på 1 500 kronor.

Bredband/TV

De flesta av våra fastigheter har bredband och TV via Telenor (tidigare Bredbandsbolaget). Telefonnummer till Telenor 020 – 222 222.

Hyresavi

Saknar du en hyresavi eller att den är felaktig, kan du alltid kontakta Fastighetsägarna 016-172258

Ett system utvecklat av Forss IT